Λίγα λόγια για εμάς, Το όραμά μας


Τα εργαστήρια Σικαλιάς έχουν ως όραμα την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για τον άνθρωπο (φαρμακευτικά, συμπληρώματα διατροφής, ιατροτεχνολογικά, ειδικής διατροφής και καλλυντικά) με μελετημένη δράση και ασφάλεια, με σεβασμό στη φαρμακευτική επιστήμη, έχοντας γνώση των προϊόντων του φαρμακείου (το φαρμακείο Σικαλιάς είναι η αρχή μας το 1967).

Για την επίτευξη αυτού του οράματος χρησιμοποιείται η σύγχρονη μονάδα έρευνας και ανάπτυξης των εργαστηρίων καθώς και state of art εγκαταστάσεις παραγωγής που είναι εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τα πρωτόκολλα καλής εργαστηριακής και παραγωγικής πρακτικής με αποτέλεσμα να πληρούν τις προδιαγραφές των πιστοποιητικών ποιότητας. Η μελέτη της φύσης καθώς και ο προσανατολισμός στην ποιότητα με μοντέρνες τεχνικές είναι συνυφασμένες στην αποστολή μας.

Η φύση ξέρει όλα τα μυστικά και περιμένει να τα ανακαλύψουμε.

Υπηρεσίες παραγωγής


Υποστήριξη σε Φαρμακευτικά Προϊόντα, Συμπληρώματα Διατροφής, Καλλυντικά, Ιατροτεχνολογικά, Ειδικού Ιατρικού Σκοπού (FSMP)

Εγκαταστάσεις Παραγωγής


Κατασκευή του προϊόντος στις εγκαταστάσεις μας, οι οποίες εγγυόνται την άριστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις: Η κατασκευή του κτιρίου που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και περιλαμβάνει τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της πίεσης του αέρα και της υγρασίας σε ολόκληρη την εγκατάσταση των εργαστηρίων.

Σχετικά με τον εξοπλισμό: ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για παραγωγή και συσκευασία βρίσκεται υπό νηματική ροή ώστε να ελέγχονται οι συνθήκες παραγωγής σχετικά με τον αέρα.

Το σύνολο των εγκαταστάσεων είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές GMP (Good Manufacturing Practice).

Οι παραγόμενες μορφές περιλαμβάνουν υγρά πόσιμα διαλύματα και σπρέι καθώς και μορφές εξωτερικής χρήσης όπως κρέμες, γαλακτώματα και τζέλ που κατασκευάζονται σε πλήρως αυτόματες γραμμές παραγωγής.

Η ημερήσια δυναμικότητα είναι 1,7TN την ημέρα.

Έρευνα και ανάπτυξη


Ανάπτυξη προϊόντων προσαρμοσμένη στις ανάγκες.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες εργάζονται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Στο έργου τους αυτό περιλαμβάνονται: η επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών δραστικών ουσιών, το formulation και η παραγωγή παρτίδων εργαστηριακής και βιομηχανικής κλίμακας, η επικύρωση των εφαρμοσμένων αναλυτικών μεθόδων και η διενέργεια μελετών σταθερότητας.

Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η δημιουργία Τεχνικών Φακέλων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Ποιοτικός έλεγχος


Με τον όρο Ποιότητα εννοούμε γενικά την πληρότητα των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ώστε να ικανοποιεί σταθερές ανάγκες, ενώ με τον όρο Ποιοτικό Έλεγχο/QC εννοούμε τις ενέργειες που γίνονται για να επιτύχουμε, υποστηρίξουμε και βελτιώσουμε την Ποιότητα.

Τα εργαστήρια είναι στελεχωμένα με επιστήμονες και ειδικά εκπαιδευμένους αναλυτές, των οποίων η εκπαίδευση διαρκώς εμπλουτίζεται. Το QC διενεργεί ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και ελέγχους σταθερότητας των προϊόντων καθ' όλη την διάρκεια ζωής τους.

ΕΛΟΤ EN ΙSΟ 9001: 2015
ΕΛΟΤ EN ΙSΟ 13485: 2012
EN ΙSΟ 22716: 2007

Ρυθμιστικές υποθέσεις


Οι επαγγελματίες του τομέα των ρυθμιστικών υποθέσεων συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων και εξασφαλίζουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας φακέλων.

Καθώς για την έγκριση φαρμακευτικών προϊόντων οι κανονισμοί και οι απαιτήσεις γίνονται συνεχώς περισσότεροι και αυστηρότεροι, πάντα με σκοπό την προσέγγιση ανώτατης ποιότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τα τμήματα των Ρυθμιστικών Υποθέσεων παίζουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των Φαρμακευτικών Εταιρειών.

Περιβαλλοντική διαχείριση


Όλες μας οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με το μέγιστο σεβασμό στο περιβάλλον και συνεχίζουμε να βελτιώνουμε όλες τις μεθόδους μας προς αυτή τη κατεύθυνση.

Ακόμα και στην καθημερινότητα μας φροντίζουμε για την σωστή χρήση και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ποιότητα - Διασφάλιση Ποιότητας / QA


H Ποιότητα στα Εργαστήρια Σικαλιάς διασφαλίζεται μέσα από το QA (Quality Assurance), ένα σύστημα που τεκμηριώνεται από μία σειρά εγγράφων, μέσα στα οποία αντικατοπτρίζεται η πολιτική ποιότητας της εταιρίας μας. Το Σύστημα Τεκμηρίωσης απαρτίζεται από τα εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας, τις διαδικασίες και τις οδηγίες τις σχετικές με τις εργασίες των τμημάτων καθώς και τα σχετικά έντυπα.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στην εταιρία μας είναι δομημένο ώστε να συνδυάζει την εφαρμογή των κανόνων Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP's) που διέπουν τη φαρμακοβιομηχανία και την εφαρμογή των αρχών των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 13485:2012, ISO 22716:2007.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας λειτουργεί ως ένα σημαντικό εργαλείο ελέγχου, ικανό να προσδώσει αξία στο παραγόμενο αποτέλεσμα της καθημερινής εργασίας. Κάθε στάδιο της διαδικασίας από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή και την αποθήκευση του τελικού προϊόντος, την προώθηση και διανομή του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και η ανάπτυξη και έγκριση νέων προϊόντων, υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, εξασφαλίζοντας την πληρότητα τήρησης των υψηλών προδιαγραφών που έχουμε θέσει.

Τα Φαρμακευτικά Εργαστήρια Σικαλιάς δεσμεύονται να βελτιώνουν συνεχώς την απόδοση του Συστήματος Διασφάλισης

α) με την ετήσια ανασκόπηση της εφαρμογής του συστήματος από όλες τις Διευθύνσεις όπου εκεί αξιολογούνται οι στόχοι και οι αποδόσεις του προηγούμενου έτους και εγκρίνεται από τη Διοίκηση η στοχοθεσία του νέου έτους και

β) με την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εσωτερικών επιθεωρήσεων σε όλα τα τμήματα όπου γίνεται έλεγχος της οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας των τμημάτων και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την διαρκή βελτίωση της απόδοσης τους.

ΕΛΟΤ EN ΙSΟ 9001: 2015
ΕΛΟΤ EN ΙSΟ 13485: 2012
EN ΙSΟ 22716: 2007
EU GMP Manufacturing License

ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

  Κυκλαμίνων 7
  Περιστέρι, 12137
  Αθήνα - Ελλάδα

  Στυλιανού Γονατά 3-5,
  ΤΚ12133, Βιομηχανικό Πάρκο Περιστερίου

  Τηλ. 210 5720900
  info@sikalias.com